For at kunne sikre, at det købte stemmer overens med det solgte, udføres der kvalitetsbesøg hos kunden. Først inspiceres områderne af inspektøren der under inspektionen foretager gennemgang samt stikprøver og notere ned undervejs såfremt der måtte være afvigelser udfra det aftalte.

Dernæst gennemgås de selv samme områder med medarbejderne der så kan rette en eventuel afvigelse. En eventuel utilfredshed fra kundens side, tilstræbes altid behandlet og udbedret inden for 12 timer. Under inspektion vil der, udover de føromtalte stikprøvekontroller, naturligvis også blive set på om der generelt er rent, målt udfra de specifikke krav der er lagt op til i aftalegrundlaget.