Ring til vores servicenter

MS Gruppen Erhvervsrengøring

Et rent håndværk!

MS Gruppen har siden 2001 hjulpet virksomheder med den daglige erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring

God, ordentlig og fleksibel rengøring gennem mange år
Rengøring er en tillidssag. Som kunde forventer du god, stabil rengøring udført af folk, du kender og stoler på. Måske også at man ind imellem kan give et ekstra nap, når alt skal være tip-top til det vigtige arrangement. Vi bestræber os på, altid at sende de samme folk til dig og skifter ikke bare ud som det passer os.

Kontakt os og få et godt tilbud.

Om MS Gruppen

MS Gruppen ApS yder erhvervsrengøringsservice til stort set alle virksomheder. Det er vores målsætning at indtage en position markedet der respekteres på baggrund af vedvarende høj kvalitet og god service.

MS Gruppen ApS tilbyder en service og kompetence, der er oparbejdet inden for de seneste 25 år, samt et knowhow, der netop gør MS Gruppen ApS til en seriøs samarbejdspartner for rengøring i din virksomhed

MS Gruppen ApS er beliggende i Hvedstrup, ved Roskilde. Vi varetager erhvervsrengøring, primært på Sjælland.

Erhversrengørings service 24/7

For at kunne yde et produkt der adskiller sig fra de øvrige produkter på erhvervsrengørings markedet mener MS Gruppen ApS det er vigtigt at kunderne får det aftalte og lidt til, og ikke mindst til tiden. Vi har et produkt der fuldt ud matcher de krav der stilles til professionel erhvervsrengøring i dag, både hvad angår kvalitet men i høj grad også hygiejne.

Der hvor MS Gruppen ApS distancerer sig fra øvrigheden er blandt andet på den meget personlige og tætte kontakt til kunden, såvel også mellem vores ledelse og medarbejdere. Et andet væsentligt parameter er servicen, den kontaktperson der repræsenterer MS Gruppen ApS vil kunne træffe beslutninger uden at skulle gå ”lange kommandoveje”.

Derud over vil du som kunde ALTID kunne få kontakt til den ansvarlige inspektør, og vi mener ALTID, vi svarer nemlig opkald personligt hele døgnet.

Kvalitetssikring

For at kunne sikre, at det købte stemmer overens med det solgte, udføres der kvalitetsbesøg hos kunden. Først inspiceres områderne af inspektøren der under inspektionen foretager gennemgang samt stikprøver og notere ned undervejs såfremt der måtte være afvigelser udfra det aftalte.

Dernæst gennemgås de selv samme områder med medarbejderne der så kan rette en eventuel afvigelse. En eventuel utilfredshed fra kundens side, tilstræbes altid behandlet og udbedret inden for 12 timer. Under inspektion vil der, udover de føromtalte stikprøvekontroller, naturligvis også blive set på om der generelt er rent, målt udfra de specifikke krav der er lagt op til i aftalegrundlaget.